Mitä hyötyä on avoimesta vesistötiedosta?

Mitä hyötyä on avoimesta vesistötiedosta?

Kuva: Vesi.fi-sivustolla yhdistetään vesistöihin sekä sääilmiöihin liittyvää tietoa ja ennusteita. Avoin data voi parhaimmillaan tuottaa uutta tietoa, uusia palveluja sekä hyvinvointia. Ilmaiseksi saatava tieto edistää tieteen tekemistä ja voi lisätä innovaatioita...
Pohjavedet – puhdasta juomavettä jalkojemme alla

Pohjavedet – puhdasta juomavettä jalkojemme alla

Kuva: Hyvälaatuinen pohjavesi on kirkasta ja raikasta. Läntisen Uudenmaan halki kulkevat viimeisimmän jääkauden aikana mannerjäätikön eteen syntyneet ensimmäinen ja toinen Salpausselkä. Salpausselät ulottuvat melko yhtenäisinä koko läntiselle Uudellemaalle aina...
Raakkuja kartoittamassa

Raakkuja kartoittamassa

Kuva: Raakku ja taustalla vasemmalla korallimaisia järvisieniä ja uteliaita ahvenia. (Olli Mustonen) Mustionjoessa elää erityinen eläinlaji, joka voi elää yli satavuotiaaksi, jopa 200 vuotiaaksi. Kyseessä on jokihelmisimpukka, tuttavallisemmin raakku. Raakkuja on...
Talviaikaiset virtaamamittaukset

Talviaikaiset virtaamamittaukset

Kuva: Virtaamamittausta Porvoon Vekkoskella ADCP-mittauslaitteella talvella 2018. Virtaamamittaukset ovat osa valtakunnallista hydrologista seurantaa ja niitä tehdään erilaisissa vesitilanteissa tulvista kuiviin kausiin, jotta vesistöjen virtaamista saadaan...
Vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen

Vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen

Kuva 1: YSI EXO2 Multisondi. Tutkimuksen tavoite Siuntionjoki on Uudenmaan alueen kauneimpia jokialueita ja merkittävä osa siitä kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Se on suosittu melontareitti, ja onpa sitä kutsuttu Suomen Amazoniksikin. Siuntionjoen lajistoon kuuluvat...
Tutkimustarinaa Mustionjoelta

Tutkimustarinaa Mustionjoelta

Kuva 1: Hanketyöntekijämme Joonas puhdistaa raakkujen pesäkoloja kasvatuslevyllä ja raakkujen keinoemo Konnevedeltä, Hanna Suonia, mittaa jokaisen henkilökohtaisesti. Karjaanjoen vesistössä, sen alimmaisella jokiosuudella Mustionjoessa, elää Suomen eteläisin...