Viinaa ja äyriäissoppaa

Viinaa ja äyriäissoppaa

Vesialueiden tilaa voidaan tutkia vedenlaadun lisäksi erilaisten biologisten tutkimusten, kuten pohjaeläintutkimusten avulla. Muutokset vedenlaadussa voivat toisinaan tapahtua päivien tai joskus jopa tuntien sisällä, mutta meren, järven tai virtaveden pohjalla asuvat...
Vihdin Enäjärven hauenpoikaset

Vihdin Enäjärven hauenpoikaset

Tutkimuksen tavoite Vihdin Enäjärvellä hoitokalastus on vaikuttanut positiivisesti kalaston rakenteeseen. Petokalakannan vahvistaminen tukee hoitokalastuksen positiivisia vaikutuksia. Enäjärvellä jäät painavat rantapenkat usein korkeiksi valleiksi, minkä seurauksena...
Karjaanjoen vesistön ankeriaat

Karjaanjoen vesistön ankeriaat

Tutkimuksen tavoite ja tausta Karjaanjoen vesistö on ollut aikoinaan vaelluskaloille tärkeä ja myös ankeriaita on esiintynyt alueella luontaisesti. Massiivinen vesivoimalarakentaminen 1900-luvun alkupuoliskolla tuhosi kuitenkin vaelluskalakannat käytännössä kokonaan,...