Hemmilän kosteikon kunnostus

Hemmilän kosteikon kunnostus

Hemmilän kosteikkoaltaan kunnostuksessa käytettiin biohajoavaa siemeneroosiomattoa altaan reunan vahvistamiseksi. Ajan myötä kasvillisuus sitoo altaan reunoja ja vähentaa riskiä eroosiovaurioille. (LUVY / Mikko Melasniemi) Hemmilän kosteikko sijaitsee Vihdin Enäjärven...
Mitä kuuluu hajajätevesineuvonnalle?

Mitä kuuluu hajajätevesineuvonnalle?

Tänä vuonna käynnistyi jo 14. hajajätevesineuvontavuosi Länsi-Uudellamaalla. LUVYn asiantuntevat jätevesineuvojat tekivät kiinteistökohtaista neuvontaa syksyyn 2020 asti, jolloin lainsäädännön siirtymäaika oli jo umpeutunut. Tämän jälkeen on annettu monipuolisesti...
Länsi-Uudenmaan virtavesistä murto-osa luonnontilaisia

Länsi-Uudenmaan virtavesistä murto-osa luonnontilaisia

Lyhyt osuus luonnontilaista purouomaa Karjaanjoen vesistössä. (LUVY / Mikko Melasniemi) Vuonna 2018 julkaistun luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan 69 % Etelä-Suomessa esiintyvistä virtavesiluontotyypeistä on uhanalaisia tai vaarantuneita. Kesän 2022 aikana otimme...