Gulffaamalla kuhien perässä

Gulffaamalla kuhien perässä

Kuva 1. Tutkimusryhmä lähdössä poikaspyyntiin Pikkalassa. Pikkalanjoen padon kalankulun seurantatutkimus sai jatkoa, kun Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi keväällä 2021 kalastonhoitomaksuvaroista 15 000 € avustuksen hankkeelle, jossa selvitämme kevätkutuista kalojen...
Lankkupadosta luonnonmukainen koski

Lankkupadosta luonnonmukainen koski

Kuva 1. Matalalla vedellä padon ohittaminen oli kaloille toivoton tehtävä, eikä tehtävä ole helppo sopivallakaan virtaamalla. Haimoon kylän kohdalla Vihtijoessa sijaitsi vanha ojitusyhtiön ylläpitämä ylisyöksypato, joka toimi lähes täydellisenä vaellusesteenä kalojen...
Pikkalanjoen padolla selvitetään kalan kulkua

Pikkalanjoen padolla selvitetään kalan kulkua

Kuva: Pikkalan pato lokakuussa 2020. Olemme syys-lokakuun aikana osana Siuntionjoki 2030 -hanketta ja yhteistyössä Prysmian Group Finland Oy:n, Luonnonvarakeskuksen ja Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen kanssa selvittäneet kalan kulkua Pikkalanjoessa. Hanke on...