Pohjamudissa

Pohjamudissa

Sedimenttinäytteenotossa keväällä 2022. (LUVY / Jorma Valjus) Pinta- ja pohjavesitutkimusten lisäksi LUVYssa tutkitaan vesistöjen pohjamutia eli sedimenttejä. Sedimenteistä voidaan tutkia esimerkiksi haitta-aineiden pitoisuuksia. Haitta-aineita kertyy vesistöjen...
Länsi-Uudenmaan virtavesistä murto-osa luonnontilaisia

Länsi-Uudenmaan virtavesistä murto-osa luonnontilaisia

Lyhyt osuus luonnontilaista purouomaa Karjaanjoen vesistössä. (LUVY / Mikko Melasniemi) Vuonna 2018 julkaistun luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan 69 % Etelä-Suomessa esiintyvistä virtavesiluontotyypeistä on uhanalaisia tai vaarantuneita. Kesän 2022 aikana otimme...
Tarinaa raakuista

Tarinaa raakuista

Pohjoisen kylmissä vesissä raakku voi saavuttaa jopa 200 vuoden iän ja keskimäärinkin raakkujen eliniän odotus on 120 vuotta. Mustionjoen raakkujen eliniän odotus on kuitenkin lähempänä 100 vuotta. LUVYn tekemien tutkimusten mukaan Mustionjoen raakun keskimääräinen...