Länsi-Uudenmaan virtavesistä murto-osa luonnontilaisia

Länsi-Uudenmaan virtavesistä murto-osa luonnontilaisia

Lyhyt osuus luonnontilaista purouomaa Karjaanjoen vesistössä. (LUVY / Mikko Melasniemi) Vuonna 2018 julkaistun luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan 69 % Etelä-Suomessa esiintyvistä virtavesiluontotyypeistä on uhanalaisia tai vaarantuneita. Kesän 2022 aikana otimme...