Joet

Testikunnassa on useita suuria tai melko suuria jokia. Näistä suurin on Testijoki, jonka pituus on 140 km. Näille sivuille on koottu neljän koealueen vedenlaatu, pohjaeläin sekä kalastotietoja jokialueelta. Veden laatua kuvataan yhteenvetotaulukossa, jossa on mainittu mm. vesistön tyyppi ja rehevyysluokitus sekä luonnehdinta happitilanteesta.

Testikunnan jokialueet

  • Testijoki