Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Raasepori :: Järvet :: Gennarbyträsket :: copy of Kuvaajat
 

KUVAAJAT

  • Kuvaajan havaintopisteet kuvaavat näytteenottohetkellä vallinnutta vedenlaatua.
  • Kuvaajassa on mahdollisuuksien mukaan esitetty pinnan läheinen (1,0 m ) ja pohjan läheinen (1,0 m pohjasta) veden laatu
  • Klorofylli-a on analysoitu kokoomanäytteestä syvyydeltä 0-2 m (merellä yleensä 0-4 m).
  • Jokipisteiden näytteenottosyvyys on tavallisesti 0,1 m.
KÄYTTÖOHJEITA
  • Valitse alla olevasta valikosta haluamasi parametri (sähkönjohtavuus, happi, fosfori, typpi, pH, klorofylli).
  • Valitse haluamasi tarkastelujakso vuosina.
  • Saat valittua kuvaajasta haluamasi osan lähempää tarkastelua varten maalaamalla sen.