Näiltä sivuilta löydät tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Tiedon on tarkoitus palvella kaikkia vesiemme tilasta kiinnostuneita.

Tällä sivustolla on tietoja vasta osasta alueemme vesistöistä – kehitämme sivustoa edelleen alueemme ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Vesientila.fi sivuja on kehitetty Yhteisillä Vesillä -hankkeen rahoituksella.

Kuva: Luvy ry, Jorma Valjus

Ajankohtaista

08.08.2016

Hiidenveden kalastajien mukaan järven kalakannat voivat nyt hyvin.

12.07.2016

Siuntionjoen vesistön jätevesikuormittajien osuus kokonaiskuormituksesta oli pieni. Kokonaiskuormituksen vähentäminen hyödyntää myös joessa vielä esiintyvää meritaimenkantaa, jonka elvyttämiseen on viime aikoina ryhdytty.

20.06.2016

Vuoden 2015 vedenlaatututkimusohjelmassa olivat Lohjanjärven pääaltaiden lisäksi Maikkalanselkä (Maikkalanjärvi) ja Outamonjärvi sekä jokivesistä Nummenjoki, Väänteenjoki ja Mustionjoki.


Tiedotteet

12.08.2016

Kirkkonummen järvien vedenlaatu vuonna 2016

Kirkkonummen 20 järven vedenlaatua tutkittiin vuonna 2016 sekä helmikuussa että heinäkuussa.

Blogikirjoitus

02.03.2016

Vesinäytteiden tuloksia valmistunut

Helmikuussa vesinäytteitä haettiin mm. Lohjan Outamonjärveltä, Sammatin Enäjärveltä ja Lohilammelta. Analyysit ja raportit ovat valmistuneet.

Blogikirjoitus

18.12.2015

Vedenlaatutietoja päivitetty

Vesientila.fi sivuille on päivitetty viimeisimpiä tietoja Länsi-Uudenmaan vesistöjen veden laadusta.

Blogikirjoitus

09.10.2015

Uutta tietoa Karkkilan järvistä

Vesientila-sivuille on lisätty uutta tietoa usean Karkkilan järven vedenlaadusta vuonna 2015. Tulokset on luettavissa myös erillisistä raporteista ko. järven kohdalta.

Blogikirjoitus

Tervetuloa Vesientila.fi sivuille!

 

Näiltä sivuilta löydät tietoja yli 260 järvestä tai lammesta Länsi-Uudenmaan alueelta. Mukana on myös joitakin jokivesistöjä sekä merialueita.

Voit hakea vesistöjä kuntakohtaisesti valitsemalla sivun yläreunasta KUNNAT tai vesistön nimen perusteella kohdista JÄRVET, JOET tai RANNIKKOVEDET.

Lähteet: Avoin tieto -palvelu


Vesikartta

ELY-keskukset ovat luokitelleet pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan. Näitä sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella alueellisesti tai esim. yksittäisen järven osalta sovelluksessa nimeltä Vesikartta.


Bongaa_kala_logoPelasta järviHiidenveden kunnostus