Näiltä sivuilta löydät tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Tiedon on tarkoitus palvella kaikkia vesiemme tilasta kiinnostuneita.

Tällä sivustolla on tietoja vasta osasta alueemme vesistöistä – kehitämme sivustoa edelleen alueemme ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Vesientila.fi sivuja on kehitetty Yhteisillä Vesillä -hankkeen rahoituksella.

Kuva: Arto Muttilainen

Ajankohtaista

13.11.2015

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa selvitetään kyselyllä järven tilaa ja siinä tapahtuneita muutoksia järven virkistyskäyttäjien näkökulmasta.

21.10.2015

Kartoitustulosten mukaan Hiidenvesi on edelleen rehevä, mutta joitakin viitteitä paranevasta vedenlaadusta havaittiin.

28.09.2015

Viime vuosien aikana tehdyt vesikasvillisuuskartoitukset osoittavat rehevyyttä suosivien lajien vähentyneen.


Tiedotteet

09.10.2015

Uutta tietoa Karkkilan järvistä

Vesientila-sivuille on lisätty uutta tietoa usean Karkkilan järven vedenlaadusta vuonna 2015. Tulokset on luettavissa myös erillisistä raporteista ko. järven kohdalta.

Blogikirjoitus

19.08.2015

Vihdin Iso-Kairin raportti ilmestynyt!

Vihdin Iso-Kairin veden laatua selvitettiin kesällä 2015. Nyt julkaistussa raportissa kerrotaan tuloksista ja vertaillaan niitä 1970-, 1980- ja 1990-lukujen tuloksiin. Raportti löytyy järven alta kohdasta Raportit.

Blogikirjoitus

18.08.2015

Vesientila.fi -sivusto täydentyy!

Uusimpina vesistöinä Vesientilaan on nyt lisätty tiedot Lohjan Kotalammen ja Sirkkalammin veden laadusta.

Blogikirjoitus

17.08.2015

Uusia raportteja kesän 2015 tutkimuksista on ilmestynyt

Vesientila.fi sivuilla on nyt luettavissa raportit Vihdin Iso-Parikkaan ja Lohjan Pitkäjärven sekä Musterpyyn veden laadusta kesältä 2015. Kesän 2015 veden laatua verrataan myös aikaisempien vuosien tuloksiin. Raportit löytyvät ko. järvien alta kohdasta Raportit.

Blogikirjoitus

Tervetuloa Vesientila.fi sivuille!

 

Näiltä sivuilta löydät tietoja yli 260 järvestä tai lammesta Länsi-Uudenmaan alueelta. Mukana on myös joitakin jokivesistöjä sekä merialueita.

Voit hakea vesistöjä kuntakohtaisesti valitsemalla sivun yläreunasta KUNNAT tai vesistön nimen perusteella kohdista JÄRVET, JOET tai RANNIKKOVEDET.


Vesikartta

Ely-keskukset ovat luokitelleet pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan. Näitä sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella alueellisesti tai esim. yksittäisen järven osalta sovelluksessa nimeltä Vesikartta.