Näiltä sivuilta löydät tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Tiedon on tarkoitus palvella kaikkia vesiemme tilasta kiinnostuneita.

Tällä sivustolla on tietoja vasta osasta alueemme vesistöistä – kehitämme sivustoa edelleen alueemme ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Vesientila.fi sivuja on kehitetty Yhteisillä Vesillä -hankkeen rahoituksella.

Kuva: Luvy ry, Jorma Valjus

Ajankohtaista

10.01.2017

Pikkalanlahden eliöstön tila näyttäisi hieman parantuneen pohjaeläimien ja kalakannassa tapahtuneiden muutosten perusteella.

09.11.2016

Vihdin vesistöpäivä kokoontuu 12.11.2016 Vihdin kunnantalolla. Aiheina ovat tänä vuonna mm. vedenlaatu, vieraslajit, hoitokalastus ja Länsi-Uusimaalla alkaneen vesistökunnostusverkosto-hankeen tuomat mahdollisuudet sekä muut vesistökunnostushankkeet.

28.10.2016

Ahventen elohopeapitoisuuksista on koottu tietoa vuosien 2010–2014 ajalta


Tiedotteet

03.01.2017

Vesientila sivuja päivitetään!

Vesientila sivujen sisältöä on jälleen päivitetty. Tietoihin on lisätty uusimpien tutkimusten tulokset, vesistön ekologinen ja kemiallinen tila sekä järvityyppi. Lisäksi tietoja on täydennetty mm. valuma-aluetietojen, levähavaintojen ja pohjaeläinten osalta.

Blogikirjoitus

31.10.2016

Vihdin Komin ja Haukilammen tilaa selvitettiin

Vesinäytteet Komista ja Huhmarissa sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Blogikirjoitus

23.09.2016

Vanjoen ja sen sivu-uomien Maijanojan ja Orhinojan veden laatu tutkittiin

Maijanojasta ja Orhinojasta otettiin vesinäytteet 7.7.2016. Näytteenotto perustuu Vihdin pintavesien seurantaohjelmaan, jota toteutetaan Vihdin kunnan ympäristönsuojelun toimeksiannosta. Samalla otettiin näytteet myös Vanjoen pääuoman neljältä havaintopaikalta liittyen Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun.

Blogikirjoitus

20.09.2016

Vihdin Kaitlammen ja Tuohilammen tämänhetkinen perustila selvitettiin

Kaitlammen ja Tuohilammen vedenlaatua tutkittiin Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustui kunnan pintavesien tutkimusohjelmaan vuosille 2016-2025. Tutkimuksen suoritti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Blogikirjoitus

Tervetuloa Vesientila.fi sivuille!

 

Näiltä sivuilta löydät tietoja yli 260 järvestä tai lammesta Länsi-Uudenmaan alueelta. Mukana on myös joitakin jokivesistöjä sekä merialueita.

Voit hakea vesistöjä kuntakohtaisesti valitsemalla sivun yläreunasta KUNNAT tai vesistön nimen perusteella kohdista JÄRVET, JOET tai RANNIKKOVEDET.

Lähteet: Avoin tieto -palvelu


Vesikartta

ELY-keskukset ovat luokitelleet pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan. Näitä sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella alueellisesti tai esim. yksittäisen järven osalta sovelluksessa nimeltä Vesikartta.


Bongaa_kala_logoPelasta järviHiidenveden kunnostus