Näiltä sivuilta löydät tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Tiedon on tarkoitus palvella kaikkia vesiemme tilasta kiinnostuneita.

Tällä sivustolla on tietoja vasta osasta alueemme vesistöistä – kehitämme sivustoa edelleen alueemme ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Vesientila.fi sivuja on kehitetty Yhteisillä Vesillä -hankkeen rahoituksella.

Ajankohtaista

28.09.2015

Viime vuosien aikana tehdyt vesikasvillisuuskartoitukset osoittavat rehevyyttä suosivien lajien vähentyneen.

27.08.2015

Yhdistys on neljän vuosikymmenen ajan edistänyt vesiensuojelua läntisellä Uudellamaalla. LUVY kiittää lämpimästi jäsenistöään, asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan vuosikymmenten yhteistyöstä ja kutsuu kaikki Länsi-Uudenmaan vesistä kiinnostuneet mukaan juhlavuoden viettoon.

14.08.2015

Siuntionjoen vesistön tilaa seurataan säännöllisesti yhteistarkkailijoiden toimesta. Vuonna 2014 vesistön kuormittuneisuus väheni hajakuormituksen pienentyessä. Pistemäinen jätevesikuormitus vaihteli alueellisesti suuresti ja rajoittui lähelle kuormituslähteitä.


Tiedotteet

19.08.2015

Vihdin Iso-Kairin raportti ilmestynyt!

Vihdin Iso-Kairin veden laatua selvitettiin kesällä 2015. Nyt julkaistussa raportissa kerrotaan tuloksista ja vertaillaan niitä 1970-, 1980- ja 1990-lukujen tuloksiin. Raportti löytyy järven alta kohdasta Raportit.

Blogikirjoitus

18.08.2015

Vesientila.fi -sivusto täydentyy!

Uusimpina vesistöinä Vesientilaan on nyt lisätty tiedot Lohjan Kotalammen ja Sirkkalammin veden laadusta.

Blogikirjoitus

17.08.2015

Uusia raportteja kesän 2015 tutkimuksista on ilmestynyt

Vesientila.fi sivuilla on nyt luettavissa raportit Vihdin Iso-Parikkaan ja Lohjan Pitkäjärven sekä Musterpyyn veden laadusta kesältä 2015. Kesän 2015 veden laatua verrataan myös aikaisempien vuosien tuloksiin. Raportit löytyvät ko. järvien alta kohdasta Raportit.

Blogikirjoitus

06.07.2015

Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen kotisivut avattu!

Paikallisilla vesiensuojeluyhdistyksillä on nyt mahdollisuus esitellä toimintaansa kaikille kiinnostuneille vesientila.fi sivujen kautta. Ensimmäisenä toimeen tarttui Puujärven vesiensuojeluyhdistys, joka edistää vesien- ja luonnonsuojelua toiminta-alueellaan Puujärvellä ja Tesvärillä.

Blogikirjoitus

Tervetuloa Vesientila.fi sivuille!

 

Näiltä sivuilta löydät tietoja yli 260 järvestä tai lammesta Länsi-Uudenmaan alueelta. Mukana on myös joitakin jokivesistöjä sekä merialueita.

Voit hakea vesistöjä kuntakohtaisesti valitsemalla sivun yläreunasta KUNNAT tai vesistön nimen perusteella kohdista JÄRVET, JOET tai RANNIKKOVEDET.