Näiltä sivuilta löydät tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Tiedon on tarkoitus palvella kaikkia vesiemme tilasta kiinnostuneita.

Tällä sivustolla on tietoja vasta osasta alueemme vesistöistä – kehitämme sivustoa edelleen alueemme ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Vesientila.fi sivuja on kehitetty Yhteisillä Vesillä -hankkeen rahoituksella.

Kuva: Luvy ry, Jorma Valjus

Ajankohtaista

19.10.2016

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaarisarjan kolmannen, 13.10. Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla järjestetyn kutsuseminaarin teemana olivat rannikkovedet.

03.10.2016

– valtio rahoittaa Karjaanjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämistä 800 000 eurolla.

08.08.2016

Hiidenveden kalastajien mukaan järven kalakannat voivat nyt hyvin.


Tiedotteet

23.09.2016

Vanjoen ja sen sivu-uomien Maijanojan ja Orhinojan veden laatu tutkittiin

Maijanojasta ja Orhinojasta otettiin vesinäytteet 7.7.2016. Näytteenotto perustuu Vihdin pintavesien seurantaohjelmaan, jota toteutetaan Vihdin kunnan ympäristönsuojelun toimeksiannosta. Samalla otettiin näytteet myös Vanjoen pääuoman neljältä havaintopaikalta liittyen Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun.

Blogikirjoitus

20.09.2016

Vihdin Kaitlammen ja Tuohilammen tämänhetkinen perustila selvitettiin

Kaitlammen ja Tuohilammen vedenlaatua tutkittiin Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustui kunnan pintavesien tutkimusohjelmaan vuosille 2016-2025. Tutkimuksen suoritti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Blogikirjoitus

20.09.2016

Karkkilan pienten järvien vedenlaatu pääosin melko hyvä

Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä tutkittiin 10 pienen järven ja lammen tilaa vuonna 2016. Vedenlaatu vesistöissä oli pääosin varsin hyvä, mm. happiongelmia kuitenkin esiintyi vesien kerrostuessa.

Blogikirjoitus

12.08.2016

Kirkkonummen järvien vedenlaatu vuonna 2016

Kirkkonummen 20 järven vedenlaatua tutkittiin vuonna 2016 sekä helmikuussa että heinäkuussa.

Blogikirjoitus

Tervetuloa Vesientila.fi sivuille!

 

Näiltä sivuilta löydät tietoja yli 260 järvestä tai lammesta Länsi-Uudenmaan alueelta. Mukana on myös joitakin jokivesistöjä sekä merialueita.

Voit hakea vesistöjä kuntakohtaisesti valitsemalla sivun yläreunasta KUNNAT tai vesistön nimen perusteella kohdista JÄRVET, JOET tai RANNIKKOVEDET.

Lähteet: Avoin tieto -palvelu


Vesikartta

ELY-keskukset ovat luokitelleet pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan. Näitä sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella alueellisesti tai esim. yksittäisen järven osalta sovelluksessa nimeltä Vesikartta.


Bongaa_kala_logoPelasta järviHiidenveden kunnostus